Správne miesto pre tvoje nové bývanie

    Všeobecné vyhlásenie

    Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním vašich údajov, ako je to opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov:

     

    Prezeranie obsahu internetovej stránky www.asidoma.sk je bez obmedzení a bez potreby poskytovania akýchkoľvek osobných údajov. Zhromažďujeme len tie osobné údaje, ktoré nám návštevníci vedome a dobrovoľne poskytnú, ako napríklad meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Získané osobné údaje používame iba na účely,na ktoré sme ich získali - kontakt zákazníkov, odpovede na otázky. S osobnými údajmi návštevníkov stránky nakladáme vždy v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov 122/2013 Z.z.